Komunikacja interpersonalna – podstawy zagadnienia

Publikujemy kolejną pracę Anny Scholz. Szczególnie cenny dla nas jest ten jej fragment, który traktuje o postawach asertywnych w komunikowaniu się.