O Fundacji

List napisany w 2003 r. – roku założenia fundacji „Sprawni” KRS: 0000149366.

Szanowni Państwo!

W Polsce istnieje już cały szereg fundacji i stowarzyszeń, których celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. I słusznie, gdyż problemy tych środowisk traktowane były, i są nadal niestety, przez „możnych świata tego” w sposób marginalny i nierzadko instrumentalny.

Wśród grona osób tworzących program telewizyjny poświęcony głównie problematyce osób niepełnosprawnych narodziła się w ubiegłym roku idea przełamania zaobserwowanych barier istniejących pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy w tym celu fundację „SPRAWNI” – Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, którą zarejestrowaliśmy w lutym 2003 roku.

O ile są już tworzone projekty, które stawiają sobie za cel integrację poszczególnych środowisk osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, o tyle stale pogłębia się ogromne pole niewiedzy o wzajemnych potrzebach i realnych możliwościach – bardzo często słabo uświadomionych – niesienia wzajemnej pomocy poszczególnych środowisk osób niepełnosprawnych. Chodzi o to by, skrótowo rzecz ujmując, móc pomóc sobie nie czekając na pomoc płynącą, lub nie, z zewnątrz.

Opracowaliśmy program „Pierwszy kontakt”, którego istota polega na organizacji całego szeregu spotkań niepełnosprawnych prelegentów z różnymi środowiskami osób pełnosprawnych celem przełamywania barier psychologicznych i pozyskiwania ludzi chętnych do pracy w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych. Stały kontakt z wolontariuszami i niepełnosprawnymi chcemy prowadzić głównie poprzez nasze strony internetowe.

Opracowaliśmy również kilka projektów o wymiarze lokalnym, które gdy odniosą sukces będziemy wdrażać również w innych miejscach. Projekty te mają na celu umożliwienie pełniejszego korzystania z dóbr kultury i wypowiadania się przez osoby niepełnosprawne w sztuce.

Pomysły nowych, ciekawych projektów stale się rodzą. Wymienić tu trzeba koniecznie pomysł realizacji dorocznych konkursów fotograficznych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych i ogólnie dostępnych wystaw wykonanych w ich ramach fotogramów – jeszcze w tym roku chcemy zorganizować konkurs „Wśród nas”.

Jest rzeczą oczywista, że nie da się tych i innych opracowywanych planów zrealizować bez pozyskania do współpracy osób i instytucji, które rozumiejąc potrzebę powołania tych przedsięwzięć, będą w stanie realnie dopomóc w ich tworzeniu. Dlatego właśnie zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej woli włączenia się do naszych działań czy to w charakterze donatorów, sponsorów, czy współorganizatorów.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Korwin

Prezes Zarządu Fundacji „Sprawni”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *