Sprawni Wnet w radiownet.pl

25 kwietnia od 20.00 w zakładce słuchaj nasza audycja „na żywo”.
Będziemy rozmawiać o tym czy i dlaczego środowisko osób niepełnosprawnych jest aktywne społecznie i politycznie.
Liczymy na Waszą aktywną obecność. Możecie łączyć się z nami poprzez konto skypa: sprawniwnet.
Do usłyszenia!!!
http://www.radiownet.pl/sluchaj/